VÝROBA SOLI

V roce 2010 jsme zahájili třídění zrnitosti u průmyslových (posypových) solí a obohacování přípravkem proti spékavosti.

V roce 2011 jsme zakoupili novou balící linku za účelem zahájení vlastní výroby (balení) průmyslových a krmných solí. Pro výrobu je používána vysoce kvalitní kamenná sůl německého původu. Pro zajištění čistoty našich výrobků je sůl nakupována ve velkoobjemových vacích (big bag) plněných přímo v solných dolech. Sůl je z těchto vaků vsypávána přímo do balící linky, čímž nedochází k znečistění suroviny. Vlastní zabalení soli probíhá na poloautomatické lince s digitálním vážením, které zabezpečuje přesné dávkování.

K balení jsou používány polyetylenové ventilové pytle s vlastním potiskem a protiskluzovou perforací. U krmné soli jsou používány speciální ventilové pytle s manuálním uzavřením pro zabezpečení proti úsypům a zajištění protivzdušné vlhkosti. Pro balení průmyslových solí jsou používány běžné ventilové pytle. Zabalená sůl – 25kg pytle jsou ukládány na EUR palety, které jsou ovinovány smršťovací folií. Ovinování je prováděno strojově pro zajištění větší stability výrobků při přepravě a manipulaci.

V roce 2012 jsme vytvořili vlastní obchodní značku jedlých solí. Balení této soli zajišťujeme přechodně u externí potravinářské firmy z důvodu zajistění hygienických podmínek a norem kladených na výrobu potravin. Zároveň tímto garantujeme udržení vysoké kvality a čistoty použivané suroviny.